Joke Vermue (1954)

In mijn leven ervaar ik hoe rust en verbinding me energie geven en inspireren. Wat voor mij belangrijk is breng ik ook in mijn werk in: een open en uitnodigende houding waarmee ik mensen help om weer in contact te komen, met zichzelf en met hun naasten.

Mijn hart ligt bij het werken met ouders en kinderen en hun onderlinge relaties. Wat me opvalt en ontroert is de grote betrokkenheid tussen ouders en kinderen en de sterke emoties die het -al dan niet- hebben van kinderen oproepen.

Werkwijze

Vertrouwen en veiligheid is de basis van waaruit ik werk. Vanuit die basis ondersteun ik je bij het zetten van stappen. Bijvoorbeeld door het maken van een keuze, het verwerken van verlies, het verbeteren van de communicatie met je partner, het versterken van je rol als ouder.

Ik ga met je op zoek naar je kracht en naar de onderliggende positieve intenties die mensen naar elkaar hebben. Daarbij heb ik oog voor alle betrokken partijen. Ik gebruik heldere en concrete taal. Jouw vraag staat centraal.

Werkervaring

Naast het leven zelf, hebben de volgende  werkervaringen en opleidingen mij gevormd:

Tot 2013 werkte ik twaalf jaar als gespecialiseerd maatschappelijk werker bij de FIOM, een landelijke organisatie die hulp biedt bij (onbedoelde) zwangerschap, ouderschap, ongewenste kinderloosheid en adoptienazorg.

Daarvoor werkte ik onder meer als maatschappelijk werker/ouderbegeleider op de kinderafdeling van een revalidatiecentrum; als counseler in een SOS Clinic in Vietnam en als systeemhulpverlener in een opvang- en begeleidingshuis voor vrouwen en kinderen.

Vanaf 2013 werk ik in mijn eigen praktijk als gespecialiseerd maatschappelijk werker en contextueel therapeut.

Daarnaast was ik van 2014 tot 2022 werkzaam in de huisartsenzorg als Praktijkondersteuner-GGZ (POH-GGZ).

Opleiding

Basisopleidingen:

Specialisaties:

Cursussen en trainingen:

En last but not least: ik ben gelukkig getrouwd met Reinier.